Czech Breaking Alliance & Česká asociace moderního tance

Publikováno 17. 9. 2022

Czech Breaking Alliance & Česká asociace moderního tance, z. s., (CAMT) vznikla za účelem sdružovat taneční skupiny a taneční školy, a podporovat jejich činnost a prosazovat zájmy tanečníků a tanečních skupin. Vytvořit jim ideální podmínky pro jejich rozvoj a podporovat taneční kulturu break dance (Breaking) a street dance v ČR. Další posláním asociace je podpora přípravy tanečníků na republikové a mezinárodní soutěže.