CIANT – Mezinárodní centrum pro umění a nové technologie

Publikováno 11. 10. 2019

CIANT podporuje produkci a propagaci umění a kultury nových médií. Je mezinárodní platformou pro výzkum a podporu vzniku nových projektů kreativně využívajících informační a komunikační technologie. CIANT je nevládní a neziskovou organizací, která zve umělce, výzkumníky, kurátory a kulturní manažery ke spolupráci na krátko- i dlouhodobých výzkumných projektech a produkčních aktivitách v České republice i na mezinárodní úrovni. Díky veřejnoprávním i soukromým finančním prostředkům CIANT iniciuje a realizuje projekty propojující vědecké a umělecké snahy, jejímiž výstupy jsou interaktivní aplikace, nová hardwarová a softwarová řešení nebo umělecká díla. Mnoho aktivit má silný vzdělávací potenciál: tréninkové kurzy, festivaly, výstavy, performance a konference.