Chorea Historica

Publikováno 11. 10. 2019

Soubor Chorea Historica založila v roce 2000 doc. Eva Kröschlová. Od roku 2001 je občanským sdružením, jehož cílem je poznávání a uchování kulturního dědictví. Chorea Historica se pod odborným vedením doc. Evy Kröschlové zabývá studiem a poučenou interpretací dobového tanečního projevu. Základem práce je rekonstrukce autentických choreografií tanečních mistrů rané a pozdní renesance.