Český výbor ICOM

Publikováno 7. 9. 2022

Český výbor ICOM, z. s., (ČV ICOM) je dobrovolným, samosprávným, nepolitickým svazkem právnických a fyzických osob působících v muzejnictví a je součástí Mezinárodní rady muzeí (International Council of Museums, ICOM), nevládní profesní organizace muzeí a muzejních pracovníků při UNESCO. Cílem činnosti ČV ICOM je napomáhat spolupráci, vzájemné pomoci a výměně informací mezi členy organizace.