České středisko Mezinárodní federace pro divadelní výzkum

Publikováno 5. 9. 2022

České středisko Mezinárodní federace pro divadelní výzkum (FIRT) působí od ustavení federace v roce 1956, neboť teatrologové z Československa patřili k jejím zakládajícím členům. V současné době se statut národních center oproti minulosti změnil. Členství v FIRT nemá již institucionální, nýbrž individuální charakter. Proto České střeidsko především zprostředkovává informace z federace a doplňuje je o aktuality z oblasti české teatrologie.