České středisko Mezinárodní asociace divadel pro děti a mládež

Publikováno 5. 9. 2022

Mezinárodní asociace divadel pro děti a mládež (ASSITEJ), založená v roce 1966,  spojuje divadla, organizace a jednotlivce po celém světě, kteří se věnují divadlu pro děti a mládež. ASSITEJ prosazuje právo dětí na vzdělání, umělecké a kulturní vyžití bez ohledu na národnost, kulturní identitu, schopnosti, pohlaví, sexuální orientaci, etnickou příslušnost či náboženství.

Členy ASSITEJ jsou národní střediska, profesionální sítě a jednotlivci z přibližně 100 zemí světa.