České středisko Asociace českých divadelních kritiků

Publikováno 21. 9. 2022

Posláním Českého střediska Asociace českých divadelních kritiků (AICT/IATC) je sdružovat divadelní kritiky, koordinovat mezinárodní akce v oblasti divadelní kritiky, podporovat bilaterální styky mezi národními středisky, podporovat mezinárodní setkání a výměny. Hlavním cílem je pěstovat kritiku jako disciplinu, přispívat k rozvoji jejích metodologických základů, chránit etické a profesionální zájmy divadelních, hudebních a tanečních kritiků a hájit jejich společná práva.