České literární centrum

Publikováno 11. 10. 2019

České literární centrum (ČLC) bylo zřízeno Moravskou zemskou knihovnou v Brně z pověření Ministerstva kultury ČR. Má za cíl soustavnou a systematickou propagaci české literatury a knižní kultury, jeho úkolem je spojovat jednotlivé aktivity a instituce literární kultury, zviditelňovat českou literaturu a knižní kulturu v zahraničí i u nás, pomáhat rozvíjet a naplňovat její funkci nositele společně sdílených hodnot a témat v národním i mezinárodním kontextu. Uděluje stipendia/rezidenční pobyty českým (i zahraničním) autorům, bohemistům a překladatelům. Provozuje webovou stránku CzechLit. Funguje od roku 2017.