České centrum Mezinárodního PEN klubu

Publikováno 11. 10. 2019

České centrum Mezinárodního PEN klubu je součástí samostatných světových společenství PEN s ústředím v Londýně. Sdružují kolem dvaceti tisíc tvůrců – lidí, kteří obrazně řečeno vládnou perem (PEN: Playwrights, Poets, Essayists, Novelists). Cílem jejich snažení je zejména – podle Mezinárodní charty – svoboda vyjadřování, svoboda slova a svobodný život člověka. Každoročně pořádá Mezinárodní PEN kongresy v různých městech světa, na kterých jeho ústředí hodnotí snažení předchozího roku a jednou za tři roky volí prezidenta a výbor. Český PEN byl založený Karlem Čapkem v roce 1925.