Česká společnost pro hudební vědu

Publikováno 7. 9. 2022

Česká společnost pro hudební vědu, z. s., (ČSHV) byla založena v roce 1990, do roku 2000 byla součástí Asociace hudebních umělců a vědců. Sdružuje muzikoložky a muzikology žijící, pracující a studující v České republice, příp. i v zahraničí. Posláním ČSHV je spoluvytváření podmínek pro udržení kontinuity a rozvoj hudebně-vědného bádání a pro prezentaci jeho výsledků.

Za tím účelem ČSHV:

  • pravidelně pořádá event. spolupořádá vědecké konference a semináře,
  • podle potřeby a z iniciativy členek a členů ustavuje odborné a pracovní skupiny,
  • navazuje vztahy a jedná s jinými organizacemi domácími i zahraničními, jejichž činnost spadá nebo zasahuje do sféry hudební vědy a hudební kultury,
  • dbá v rámci svých možností na ochranu odborných zájmů svých členek a členů,
  • podle možností vyvíjí další odborné aktivity, například publikační činnost, pořádá studentské odborné soutěže apod.