Česká společnost pro filmová studia

Publikováno 7. 9. 2022

Česká společnost pro filmová studia (CEFS) je sdružení badatelů, pedagogů, studentů, archivářů, kritiků a tvůrců v oblasti filmu a dalších audiovizuálních médií, které má za cíl sloužit profesním potřebám a zájmům svých členů. K aktivitám sdružení patří provoz webových stránek, vydávání časopisu, udělování cen a pořádání konferencí.