Česká obec hudební

Publikováno 31. 8. 2022

Česká obec hudební, z. s., (ČOH)  je spolek sdružující zástupce českého hudebního průmyslu z oblasti populární i klasické hudby a s nimi spjatých služeb a navazujících profesí. Jejím cílem je vytváření příhodného prostředí pro rozkvět hudby a prohlubování spolupráce mezi jejími členy a veřejnými institucemi.

Jednou z hlavních činností je posilování pozice členů při jednání o společných otázkách s úřady a dalšími organizacemi. Ambicí je účastnit se legislativních procesů jako poradní orgán, a to na úrovni státních institucí, ministerstev, obcí a měst, případně i na úrovni EU.