Česká národopisná společnost

Publikováno 7. 9. 2022

Česká národopisná společnost, z. s., (ČNS) je vrcholná profesní organizace české etnologie a příbuzných oborů (např. folkloristika). Jejím cílem je napomáhat rozvoji etnologie/národopisu, realizaci, propagaci a popularizaci výsledků oboru.