Česká informační společnost

Publikováno 8. 9. 2022

Oborová působnost České informační společnosti, z. s., (ČIS) zahrnuje všechny obory vnímané jako knihovnické, archivnické, informační i telekomunikační.