Česká filmová komora

Publikováno 11. 10. 2019

Česká filmová komora je obecně prospěšná společnost, která vznikla v lednu 2003 z iniciativy Asociace producentů v audiovizi, Unie filmových distributorů a Asociace provozovatelů kin. ČFK zajišťuje činnost národního zastoupení programu Evropské unie MEDIA – kanceláře Media Desk Česká republika. Od roku 2004 zastřešuje ČFK i aktivity obou složek Českého filmového centra – Film Promotion, jejímž úkolem je propagace české kinematografie především v zahraničí a Film Commission, která má na starosti servis pro zahraniční filmové produkce. ČFK je rovněž společnou platformou pro výměnu názorů mezi zástupci jednotlivých složek českého audiovizuálního sektoru a pro koordinaci společného postupu v případech, které se dotýkají české audiovize jako celku.