Centrum pro současné umění Praha

Publikováno 11. 10. 2019

Nezávislá nezisková instituce, která navázala na činnost Sorosova centra pro současné umění (1992-1998). Je integrálně propojená s Nadací pro současné umění. Posláním je podpora inovativní a původní umělecké tvorby v oblasti současného vizuálniho umění. Centrum realizuje řadu programů: rezidence, Mediartlaboratoř, výstavy a umění pro veřejné prostory.