Centrum pro prezentaci kulturního dědictví

Publikováno 11. 10. 2019

Centrum pro prezentaci kulturního dědictví bylo založeno 1. listopadu roku 2005 jako jedno z metodických pracovišť pro oblast muzejnictví. Centrum vzniklo z iniciativy Ministerstva kultury České republiky, přičemž jeho vznikem byl naplněn úkol Koncepce účinnější péče o movité kulturní dědictví v České republice na roky 2003 – 2008. Centrum je samostatným oddělením Národního muzea. Plní dokumentační, metodickou, konzultační a školící činnost.