Cena Vladimíra Macury

Publikováno 11. 10. 2019

Cena je udělována v rámci Celostátní studentské vědecké konference za nejlepší příspěvek. Pořadatelem jsou ÚČL AV ČR a PF UK. Spolu s cenou je udělováno Čestné uznání ředitele ÚČL, od r. 2006 také Cena děkana PF UK a Cena Slovenského institutu. V r. 2005 byly rozlišeny dvě kategorie – doktorandská a studentská.