Cena Josefa Krásy

Publikováno 11. 10. 2019

Cenu uděluje Uměleckohistorická společnost v Českých zemích. Cena je určena pro badatele do 40 let (od roku 1991).