Cena Jiřího Ortena

Publikováno 11. 10. 2019

Hl. město Praha a Svaz českých knihkupců a nakladatelů. Cena Jiřího Ortena se udílí autorovi prozaického či básnického díla napsaného v českém jazyce, přičemž autorovi nesmí být v době dokončení díla více než 30 let a dílo nesmí být v době nominace starší pěti let. Podmínkou je knižní vydání díla, nebo alespoň otištění jeho podstatné části v časopise během posledních 12 měsíců před uzávěrkou soutěže. Autory a jejich díla mohou do soutěže nominovat nakladatelé, veřejné knihovny, redakce časopisů, novin, rozhlasu i televize, instituce zabývající se podporou literatury a jejím šířením.