Brněnská asociace clubové hudby

Publikováno 5. 9. 2022

Brněnská asociace clubové hudby (BACH), založená v roce 2019, si klade za cíl vytvářet příhodné prostředí pro rozkvět svobodné živé hudby ve městě Brně a posilovat spolupráci a sdílení mezi kluby.

Účelem vzniku asociace bylo především vzájemné sdílení kulturního programu, zkušeností, vzájemná výpomoc, vyjednávací pozice a výhody při nákupech zboží a služeb (čímž se chápou revize, školení, pojištění vybavení a další).

Jednou ze základních myšlenek spolku je podpora členů v krizových situacích, ale i při jednání o společných otázkách s úřady a dalšími organizacemi. Členové spolku se také vzájemně informují o politických změnách nejen v lokálním měřítku a jako asociace zaujímají společná stanoviska, navrhují úpravy norem a na takové změny aktivně reagují. Mezi hlavní myšlenky vzniku Brněnské asociace clubové hudby patří i společná propagace nejen na území Brna a České republiky, ale i prezentace a posílení povědomí o kulturních akcích v zahraničí.