Bohnická divadelní společnost ?

Publikováno 11. 10. 2019

Bohnická divadelní společnost? je dlouhodobý projekt na pomezí divadla a psychiatrie. Byl iniciován MUDr. Petrem Rákosem v roce 1982 a odstartován Martinem Učíkem v roce 1990. Smyslem jeho existence je spojovat vysoké umělecké nároky a terapii psychiatrických pacientů do symbiózy tvorby a terapie.