Biblioweb

Publikováno 11. 10. 2019

Soutěž o nejlepší webovou prezentaci knihovny organizovaná Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR.