Bibliografický soupis českého uměleckého překladu po roce 1945

Publikováno 11. 10. 2019

Databáze osobností českého uměleckého překladu po roce 1945 představuje první hlubší zmapování jedné z nepominutelných oblastí kontaktu české kultury s národními kulturami celého světa. Zahrnuje hesla (včetně odkazových) českých překladatelů, působících v období od roku 1945 do současnosti, a podrobnou výběrovou bibliografii jejich knižně (výjimečně časopisecky) publikovaných překladů. Svou strukturou zároveň zpřístupňuje údaje dokumentující kontinuitu, intenzitu a charakter českého vnímání literatur jednotlivých jazykových oblastí.