Bibliobáze Vědecko-výzkumného pracoviště AVU

Publikováno 11. 10. 2019

VVP AVU je centrem základního vědeckého výzkumu, zpracování pramenné dokumentace, kritického zhodnocení a reinterpretace českého výtvarného umění po roce 1945 až do současnosti, se zaměřením na interdisciplinární přesahy.