Baby Balet Praha

Publikováno 11. 10. 2019

„BABY BALET PRAHA“ – školní komorní soubor složený z nejlepších 14 studentů nižších ročníků konzervatoře (2.-4. ročník osmiletého studia) byl založen v prosinci 2003. Kmenový repertoár – nyní přes 20 tanečních etud v délce 2,5 hod. – vzniká především při studiu výběrového repertoáru v předmětech klasický, moderní, jazzový a lidový tanec a je obohacován choreografickými etudami doplňkových oblastí – taneční sporty, step, atd. Také hudební složka kmenových choreografií je velmi pestrá – od Johanna Sebastiana Bacha po Johna Cage – takže z kmenového repertoáru lze sestavit komponovaný program ušitý na míru konkrétní akci nebo dramaturgickému zadání. V rámci rozsáhlé scénické praxe se soubor účastní významných uměleckých projektů (spolupráce s Pražskou komorní filharmonií v pražském Rudolfinu), ale také zajímavých motivačních, sportovních a společenských akcí (Slavnostní otevření sportovní haly, předtančení na městském plese v partnerském regionu, přehlídky ZUŠ, galapředstavení v mistrovství tanečních sportů ?).