Audabiac

Publikováno 11. 10. 2019

Audabiac je neziskové občanské sdružení založené za účelem realizace projektu „Uměním ke svobodě“. Hlavním cílem projektu je vytvářet společně s umělci, vychovateli dětských domovů a dalšími spolupracujícími osobami sdružení pro děti takové podmínky a prostředí, které je inspirují, motivují, rozvíjejí jejich tvůrčí fantazii a posilují jejich sebevědomí. Každoročně čeká na děti v jižní Francii v Provence zrekonstruovaná starobylá kamenná tvrz, kam se děti pravidelně vracejí. Každodenní setkávání v období letních prázdnin s významnými umělci a lidmi, kteří se dětem intenzivně a individuelně věnují během celého dne v nejrůznějších uměleckých dílnách, tento cíl pomaluje naplňuje. Bylo založeno z popudu Radany a Jiřího Waldových, kteří se rozhodli pomoci dětem, které se souhrou životních okolností ocitly v dětských domovech. Protože tolik dětí adoptovat nelze, vytvořili projekt ?Uměním ke svobodě? a  převzali patronaci nad dvěma dětskými domovy, Dětským domovem v Novém Strašecí a Dětským domovem v Hranicích na Moravě. Přizvali ke spolupráci další rodiny, především Bedelovi de Buzareingues z Paříže a Vovsovi z Prahy. Spolu s nimi dali projektu pevné rysy a uvedli jej do života. Sobě, dětem z dětských domovů a mnoha dalším lidem, kteří se na tomto rozsáhlém projektu podílejí, tak úplně změnili další život.