Ateliér taneční pedagogiky při Divadelní fakultě JAMU

Publikováno 11. 10. 2019

Ateliér poskytuje vysokoškolské vzdělání v oboru pedagogiky tance. Rozsah učebních plánů umožňuje vychovávat pedagogy pro základní umělecké školy, taneční konzervatoře a vysoké školy, divadla, soubory. Studium taneční pedagogiky je koncipováno jako pětileté kombinované studium magisterské.