Asociace výrobců hudebních nástrojů

Publikováno 5. 9. 2022

Účelem Asociace výrobců hudebních nástrojů (AVHN) e chránit, podporovat a realizovat společné zájmy svých členů z hledisek hospodářsko-podnikatelských záměrů, včetně technických a odborných cílů. AVHN sdružuje právnické a fyzické osoby – výrobce hudebních nástrojů, jejich součástí a příslušenství.