Asociace vydavatelů audioknih

Publikováno 7. 4. 2020

Asociace vydavatelů audioknih (AVA) je zájmovým spolkem podporovatelů a milovníků mluveného slova. Jsou to nejen samotní vydavatelé a distributoři, ale hlavně lidé, kteří si plně uvědomují, že poslechem audioknih si rozšiřujeme nejen všeobecný přehled, či slovní zásobu, ale hlavně, že je to nedílná součást české kultury.