Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu

Publikováno 6. 9. 2022

Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu (ATOK) je neziskovou organizaci sdružující právnické i fyzické osoby českého textilního, oděvního a kožedělného průmyslu, která byla založena v roce 1990. Členy jsou převážně výrobci, ale také výzkumné ústavy, školy a obchodní organizace tohoto odvětví.

ATOK reprezentuje a hájí zájmy českého textilního a oděvního průmyslu v tuzemsku i zahraničí. Zprostředkovává kontakty v zahraničním obchodě, poskytuje informace o světových inovacích, byla a je zapojena do řady mezinárodních projektů v rámci EU. Prosazuje prezentaci českých výrobců na zahraničních veletrzích. Prosazuje sociální smír v odvětví. Usnadňuje svým členům orientaci v podnikatelských aktivitách, v případě potřeby poskytuje i ochranu, pomoc a poradenství v technických, organizačních, sociálních a právních otázkách. ATOK aktivně využívá možnost připomínkovat všechny zákonné i podzákonné normy, ovlivňující podnikatelské prostředí v ČR.