Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu

Publikováno 11. 10. 2019

ATOK je nezisková organizace sdružující právnické a fyzické osoby operující zejména na straně výroby v odvětví textil, oděv.