Asociace spisovatelů

Publikováno 11. 10. 2019

Asociace spisovatelů (AS) vznikla koncem roku 2014 jako odpověď na rostoucí potřebu funkční a akceschopné oborové organizace. Prosazuje profesionální pojetí spisovatelské činnosti a dbá na její prestiž.