Asociace restaurátorů

Publikováno 11. 10. 2019

Asociace restaurátorů je dobrovolným, profesním mezioborovým sdružením výtvarných umělců – restaurátorů děl výtvarných umění a to v oborech malířství, sochařství a děl užitého umění.