Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu

Publikováno 26. 7. 2021

Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu, z. s., (ASFAV) byla založena v roce 2017. Svou existencí spolek navázal na činnost Neformální pracovní skupiny pro filmovou a audiovizuální výchovu, která existovala od roku 2014 pod hlavičkou Národního filmového archivu a na celorepublikové úrovni sdružovala profesionály z oblasti filmové výchovy.

ASFAV je v současnosti jedinou oborovou organizací svého druhu v České republice
a sdružuje neziskové organizace a školy působící v oboru filmové a audiovizuální
výchovy, ale také jednotlivce – profesionály, pedagogy, badatele, lektory a experty se
zájmem o rozvoj této oblasti.