Asociace mladých umělců

Publikováno 1. 9. 2021

Asociace mladých umělců, z. s., (AMU) vznikla v roce 2018, aby sdružila dětské a mladé umělce z celé České republiky, a to hlavně herce, zpěváky, tanečníky, moderátory, hudební skupiny a další umělce. Využívá zkušenosti z více jak pětadvacetileté praxe ve všech oblastech kultury a umění.

Podporuje a pořádá různá umělecká setkání, soutěže, přehlídky, akademie, recitály, výstavy, koncerty a představení. Zajišťuje odborné konzultace a podporujeme osobní a profesní rozvoj dětí a mládeže. Provádí také odbornou uměleckou poradenskou činnost.