Asociace mediálních agentur

Publikováno 7. 11. 2022

Asociace mediálních agentur (ASMEA) je neziskovým společenstvím mediálních agentur působících na území České republiky. Účelem spolku je hájení zájmů členů (mediálních agentur a skupin mediálních agentur) v České republice i v zahraniční, zejména potom:

– při jednání s vlastníky a provozovateli komunikačních médií,
– při jednání s dalšími organizacemi a osobami působícími na mediálním trhu a jej ovlivňující, a to včetně státu a jeho orgánů a institucí,
– v kultivaci mediálního trhu v České republice.