Asociace majitelů hradů a zámků

Publikováno 6. 9. 2022

Hlavním cílem Asociace majitelů hradů a zámků (AMHZ) je záchrana hradů, zámků, panských sídel, parků a dalších historických památek v České republice, které se nacházejí v soukromém vlastnictví. Asociace usiluje o dosažení tohoto hlavního cíle prostřednictvím následujících činností a iniciativ:

  • zajištění společného postupu členů AMHZ vůči státním a mezinárodním orgánům na všech úrovních;
  • vytvoření určitého fóra pro členy, v jehož rámci si mohou vyměňovat zkušenosti z oblasti záchrany, oprav a údržby hradů, zámků, panských sídel, parků a dalších historických památek, včetně zkušeností získaných při jednání se státními a mezinárodními orgány na všech úrovních;
  • získávání finanční podpory od státních a mezinárodních orgánů zaměřené na záchranu, opravy a údržbu hradů, zámků, panských sídel, parků a dalších historických památek;
  • aktivní spolupráce s různými organizacemi, zejména těmi, jejichž oblastí zájmu je kultura, architektura a historie;
  • aktivní spolupráce se zahraničními a mezinárodními organizacemi s obdobným zaměřením.