Asociace dramaturgů v audiovizi

Publikováno 6. 9. 2022

Asociace dramaturgů v audiovizi (ADA) si klade za cíl svojí činností zvyšovat úroveň dramaturga. Svojí činností zvyšovat kvalifikaci dramaturgů a usilovat o obnovení původní filmové a televizní profese dramaturg, také profesních specializací např. hudební dramaturg, včetně definice a vymezení obsahu výkonu práce dramaturga (šéfdramaturga, kreativního producenta) a ukotvení role dramaurga zpět do procesu vývoje a výroby audiovizuálního díla.