Asociace dramaterapeutů České republiky

Publikováno 5. 9. 2022

Posláním Asociace dramaterapeutů České republiky (ADČR) je sdružovat dramaterapeuty a podporovat jejich vzdělávání, osobní i odborný růst za účelem zkvalitnění služeb klientům. Usilujeme o další rozvoj a propagaci dramaterapie jako oboru s širokým využitím, jedinečným  potenciálem a možností pomáhat.