Asociace dramacenter České republiky

Publikováno 18. 4. 2023

Posláním Asociace dramacenter České republiky (ADC), založené v r. 2011, je vytvářet a průběžně optimalizovat podmínky pro fungování systému dramacenter v České republice. Aktivně tak napomáhat využívat potenciál dramatického umění ve výchově a vzdělávání pro kulturní a občanský rozvoj osob žijících v ČR.

Pojmem dramacentrum se rozumí servisní, vzdělávací, kulturní a komunitní zařízení zabývající se dramatickou výchovou ve všech jejích podobách.