Asociace divadelních lektorů

Publikováno 5. 9. 2022

Asociace divadelních lektorů (ADL) informuje, propaguje, propojuje, zastupuje, konzultuje a školí. Podporujeme síťování a spolupráci mezi členy, sdílení zkušeností a novinek v oboru. Členy asociace jsou divadelní lektoři a profesionální divadla všech typů a zřízení.

ADL:

  • rozvíjí tvůrčí i osobnostní potenciál členů nabídkou workshopů, seminářů, stáží a hospitací,
  • nabízí konzultace divadelním lektorům, divadlům a jejich zřizovatelům i zájemcům o obor divadelního lektorství,
  • školí nové divadelní lektory, rozšiřujeme kvalifikace stávajícím uměleckým i neuměleckým zaměstnancům divadla, kteří se zajímají o práci s publikem,
  • pořádá v divadlech pilotní programy práce s publikem včetně rozboru potřeb daného divadla a jeho diváků a případně optimálního zapojení pozice divadelního lektora do divadelního provozu,
  • vytváří online platformu pro sdílení e-publikací, videí a vzdělávacích materiálů s databází odborných publikací k tématu divadelního lektorství.

Asociace je centrálním kontaktním a informačním místem pro širokou veřejnost se zájmem o práci s publikem.