Asociace českých kameramanů

Publikováno 11. 10. 2019

Asociace českých kameramanů (AČK) je nezávislá profesní organizace sdružující profesionály z oborů filmová a televizní kamera, kteří mohou na platformě asociace společně diskutovat a poukazovat na společné problémy týkající se naší profese. Při řešení a prosazování svých nároků a legitimních práv používají váhu veškeré svojí autority, opřené o výsledky a hodnocení jejich práce.