Asociace českých herních vývojářů

Publikováno 6. 9. 2022

Posláním Asociace českých herních vývojářů, z. s., (AČHV, resp. GDACZ) je všemi dostupnými prostředky podporovat český herní průmysl a zasazovat se o jeho rozvoj, a to predevším kombinací následujících činností:

  • poskytováním odborné pomoci, doporučení a konzultací spojených s tvorbou a vedením herních projektů a multimédií;
  • vzděláváním herních tvůrců a rozvojem herního vzdělání;
  • spoluprací s obdobnými spolky, odbornými pracovišti, orgány státní správy a mezinárodními organizacemi obdobného zaměření v zahraničí;
  • zpracováváním návrhů spojených s problematikou herního vývoje v České republice v oblasti legislativní a účastí v poradních orgánech;
  • podporou komunikace a spolupráce mezi herními tvůrci;
  • studiem herního průmyslu a trhu v České republice a poskytováním informací o stavu tohoto odvětví;
  • popularizací českých her a herní tvorby.