Asociace antikvářů České republiky

Publikováno 11. 10. 2019

Asociace Antikvářů České republiky byla registrována na MVČR dne 11. června 2001. Asociace je otevřenou organizací. Sdružuje poctivé a věciznalé antikváře České republiky, dbá o neustálé zvyšování odbornosti svých členů a klade důraz na morální aspekt podnikání v tomto oboru.