Asociace animovaného filmu

Publikováno 11. 10. 2019

Asociace animovaného filmu (ASAF) je sdružením předních českých producentů, nezávislých filmařů a animačních studií, kteří se společně rozhodli aktivně se podílet na rozvoji animace v ČR jako průmyslového odvětví a jeho prezentaci v zahraničí. Za svůj cíl si stanovila zlepšení podmínek pro výrobu a distribuci animovaných filmů v ČR.