Artcam

Publikováno 11. 10. 2019

Filmová distubuční společnost. Společnost Film Distribution Artcam vznikla iniciativou francouzského producenta Joela Fargese. Dramaturgie společnosti Artcam je postavena na tom, že „kvalitní“ a „divácký“ film se navzájem nevylučují, ale v případě řady zajímavých titulů se naopak přímo doplňují. A právě takové filmy, které jsou šťavnatou a inteligentní alternativou mainstreamové uniformity, chce divákům i nadále nabízet.