Artbiom

Publikováno 4. 5. 2021

Databáze Artbiom.cz si klade za cíl na jednom místě sjednotit nejrůznější projevy umění a kultury, které se věnují tématům životního prostředí, šetrnosti, citlivosti, vztahu ke krajině, přírodě a klimatické změně. Jednou z hlavních motivací projektu je zvýšit povědomí o daném tématu a vytvořit platformu k setkávání současného výtvarného umění, designu, literatury, divadla, filmu, hudby, teorie umění a ekologie.