ART GATE

Publikováno 31. 5. 2022

Program ART GATE behind the scenes iniciovala a v letech 2016–2019 provozovala kulturní neziskovka Nová síť. Od ledna 2020 přešel pod kulturní neziskovku Produkční skupina ART GATE z. s.

Vzdělávací program vychází z dlouhodobého monitoringu českých regionů a konzultační činnosti, kde se setrvale objevuje jeden a tentýž problém – nedostatek pracovníků v místní kultuře, kteří by měli osvojené základní dovednosti v technice (světlo, zvuk, video, podia), ať už se jedná o live akce, koncerty, divadla, besídky apod. Chybí zde systematické praktické vzdělávání v technických dovednostech základního stupně, bez nutnosti studia na akademické půdě.