Archiv Vysokého učení technického v Brně

Publikováno 11. 10. 2019

Předmětem činnosti Archivu VUT v Brně je výběr archiválií vzniklých z činnosti zřizovatele ve skartačním řízení a mimo skartační řízení, evidence archiválií v rámci celostátní evidence Národního archivního dědictví (NAD), péče o archiválie, jejich uchovávání a zpřístupňování a vlastní badatelská činnost v oblasti dějin vysokého technického školství v Brně.